Ηλεκτρονική Έκθεση 2016 / Chin Nan® Precision Electronics Co., Ltd.We are a manufacturer of electronic components. The main products are connectors and adapters and related cables.

Ηλεκτρονική Έκθεση Chin Nan® 2016. Chin Nan® Precision Electronics Co., Ltd. Είμαστε κατασκευαστής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Τα κύρια προϊόντα είναι συνδετήρες και προσαρμογείς και σχετικά καλώδια. Η Chin Nan Precision Electronics Co., Ltd. (CN) έχει 50 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή RF Connectors, SMA Connectors, Sealed Connectors, Hermetic Connectors και Board To Board Connectors.

enquiry@chinnan.com.tw

On Duty: 8am - 5pm

Ηλεκτρονική Έκθεση 2016

  • icon-news
    Έκθεση electronica 2016
    08 Nov, 2016

    Είτε πρόκειται για PCB, ημιαγωγούς, αισθητήρες, συνδέσμους ή οθόνες: το electronica είναι το καλύτερο μέρος για να μάθετε πρώτα ποια εξαρτήματα, συστήματα και εφαρμογές καθίστανται δυνατές από τις τελευταίες εξελίξεις.

    Read More